Pločasti materijali

Vodootporna šper–ploča „blažujka“

 

Breza – ploča  koja je najkorišćenija u Evropi a proizvodi se uglavnom u Finskoj i Rusiji. Veoma je pogodna za građevinsku industriju, bez obzira da li se koristi za klasično šalovanje ili u oplatnim sistemima, uz pra- vilnu upotrebu može se koristiti i do 50 puta. Pored brezinih, raspolažemo i sa „blažujkama“ od bukve, topole, eukaliptusa.

 

Durelis

Vodootporna građevinska iverica koja sve više zamenjuje klasične OSB ploče. Razvojem hemije i kvalitetnih aditiva, omogućeno je da klasična iverica dobije svijstve potrebna za upotrebu u građevinarstvu, a to su pre svega otpornost na naprezanja i upotreba u promenjivim uslovima.

Primenom visokokvalitetnog MUF lepila i specijalne strukture, dobija se ploča sledećih karakteristika:

 • Sprečava bubrenje i širenje panela u uslovima izloženosti visokoj vlažnosti.
 • Jezgro posebno pogodno za uvrtanje vijaka
 • Lak za sečenje
 • Niska emisija formaldehida (E1)

Dimenzije i obim lagera

Debljina: 8 do 28 mm. Širina i dužina: 2440 – 2620 do 6300 dužine. Cirkularne testere visokog kapaciteta podržavaju sve dimenzije sečenja. U principu, na raspolaganju su sve debljine i dužine / širine u okviru mogućnosti prese.

Tehničke specifikacije

Dimensions Durelis Količine po pakovanju
Debljina 9 10 11 12 15 18 20 21 22
119,6×280 100 75
125×250 90 80 75 60 50 45 40 40
125×305 50
83,5×250 75 60 50> 40

 

Opšte karakteristike + standard Jedinica Prosečne vrednosti
Debljina EN 324-1 mm 10 12 15 18 19 22
Gustina EN 323 Kg/m3 740 720 720 720 700 700
Sadržaj vlage EN 322 % 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
Propustljivost vodene pare µ ± 40 ± 40 ± 50 ± 50 ± 50 ± 50
Tehničke karakteristike + standard 5/95 procentna vrednost
Otpornost na savijanje EN 310 N/mm2 18 18 16 16 16 14
Jačina unutrašnjih veza EN 319 N/mm2 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40
Modul elastičnosti EN 310 N/mm2 2550 2550 2400 2400 2400 2150
MBubrenje/24h EN 317 % 11 11 10 10 10 10
Jačina unutr. veza nakon cikl. testa EN 321 opcija 1 N/mm2 0,25 0,25 0,22 0,22 0,22 0,20
Bubrenje nakon cikličnog testa EN 321 opcija 1 % 12 12 12 12 12 11

 

Žuta oplatna ploča

Ove oplatne ploče su izrađene od smrečovog drveta sa odličnim mehaničkim svojstvima u odnosu na svoju težinu. Premazane su melaminskom smolom koja im daje glatkost i vodootpornost.

 

Nosive H grede

Osnovna namena je izrada konstrukcija u građrvinarstvu koje se oblažu pločama za šalovanje. Izrađene su

Od kvalitetnog smrečovog drveta i zaštićene su meleminskom smolom. Odlikuju se odličnim tehničkim osobi- nama (nosivost, krutost, vodootpornost, ravnost, mala težina). Raspolažemo dužinama od 250 do 1200 cm.

 

OSB ploče

 

Ploče koje su izrađene od većih tankih komada drvetakoji su međusobno zalepljeni i presovanih. Zbog svojih vlagootpornih osobina našle su veliku primenu u građevinarstvu za izradu pregradnih zidova oblaganje i izolaciju krovova i podova.

OSB ploče imaju nekoliko prednosti u odnosu na drvo kao građevinski materijal, a to su:

 • Sirovine koje se koriste za izradu uglavnom potiču od stabala manjeg prečnika, iskrivljenih ili uvijenih, koje uglavnom imaju vrlo nisku vrednost na tržištu, te se na ovaj način postiže efikasna iskorišćenost sirovine.
 • Moguće je u toku proizvodnje postići ujednačenu čvrstoću u čitavom panelu, tako što će se mnogi nedostaci koji utiču na smanjenje čvrstoće otkloniti, dok će ostali nedostaci biti ravnomerno raspoređeni po zapremini panela.
 • Povećanje čvrstoće panela po dužoj stranici panela može se takođe postići i odgovarajućim usmeravanjem lamela materijala u toku procesa proizvodnje.

Primena

OSB paneli se, između ostalog, koriste za izradu:

 • zidnih obloga
 • rešetkastih konstrukcija
 • gazišta stepenika
 • betonskih oplata
 • obrađenih ili folijom presvučenih podnih i krovnih konstrukcija

Opšte odlike OSB ploča

 • Osnovne debljine ploča: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22
 • Osnovne dimenzije ploča: 2440*1220, 2500*1250, 5000*2500
 • OSB paneli mogu se, na zahtev, isporučiti i u dodatnim dimenzijama u debljinama od 6mm do 40mm.


Fizičko-mehanička svojstva Standard Specifikacija
Sadržaj formaldehida EN 120 u skladu sa E1 (8 mg/100g) i uredbom o zabrani upotrebe hemijskih sredstava
Zapaljivost (klasifikacija) DIN 4102 T1 B 2 (redovnim sredstvom paljenja)
Gustina DIN 52 361 600 kg/m3
Sadržaj vlage EN 322 9 +– 3 %
Uvećanje debljine usled bubrenja (srednja vrednost) DIN 52 364 ?10 %
Dozvoljeno odstupanje debljine EN 300 +– 0,8 mm za nebrušenu površinu
+– 0,3 mm za brušenu površinu
Dozvoljeno odstupanje po dužini i širini EN 300 +– 3 mm
Pravilnost oblika (razlika u dužini dijagonala) EN 300 2 mm na svakih 1000 mm dužine
Toplotna provodljivost DIN 4108 T2 0.13 W/m K
Dimenzione promene po dužini / širini promena relativne vlažnosti 0.30 %
Koeficijent otpornosti na difuziju isparenja DIN 52615 15 mm 18 mm 22 mm
µ-faktor 190/270 160/220 300/380
sD vrednost (m) 2.8/4.0 2.7/3.8 6.3/8.2
Veziva / lepilo površinski sloj modifikovana melaminska sintetička smola
središnji sloj bez sadržaja formaldehida, sa PUR