Gradjevinska dizalica SAM/SAT 500

Gradjevinska konzolna dizalica Beta EM200Gradjevinska dizalica SAM/SAT500

Gradjevinska dizalica SAM/SAT 500 nosivost 500kg.

Atesti i stardardi za električno vitlo 
Svako električno vitlo je atestirano po osnovu važećih evropskih mašinskih normi i pokriveno je CE atestom koji sadrži serijski broj datog primerka dizalice. Takođe, vredno je napomenuti i to da BETA gradjevinska dizalice SAM/SAT 500 ima stepen zaštite na radu u spoljnim uslovima prema standardu IP 44. Povrh svega, praksa sa gradilišta je pokazala veliku izdržljivost dizalica na visokim i niskim temperaturama i različitim uslovima rada.

 

Model dizalice Maksimalna nosivost Visina podizanja Brzina podizanja Debljina sajle Masa dizalice Dimenzije
dizalice
Tip napajanja Snaga
motora dizalice
EM 200 200
kg
25 metara 23
m/min.
5 mm 37
kg
690 x 210 x 350 mm monofazno
(220V)
750 W
HE 200 (brza) 200
kg
40 metara 39
m/min.
5 mm 39
kg
690 x 210 x 350 mm monofazno
(220V)
1350 W
SAM 300 300
kg
40 metara 21
m/min.
6 mm 50
kg
755 x 280 x 430 mm monofazno
(220V)
1900 W
SAT 300 300
kg
40 metara 21
m/min.
6 mm 50
kg
755 x 280 x 430 mm trofazno
(380 V)
1700 W
SAM 500 500
kg
40 metara 22
m/min.
7 mm 57
kg
755 x 280 x 430 mm monofazno
(220V)
2900 W
SAT 500 500
kg
40 metara 22
m/min.
7 mm 57
kg
755 x 280 x 430 mm trofazno
(380 V)
2500 W
SAT 1000 1000
kg
35 metara 11
m/min.
7 mm 70
kg
755 x 280 x 430 mm trofazno
(380 V)
2500 W

 

Prilikom izbora odgvarajuće vrabac dizalice svakako treba voditi računa o nekoliko parametara, pa vam savetujemo sledeće:

  1. Odaberite model dizalice u skladu sa masom tereta koji podižete!Dizalica se nikada ne sme preopteretiti, ali isto tako ne morate da predimenzionirate model – recimo ako dižete isključivo 150 kg, odaberite model od 200 kg. Nema potrebe uzimati model od 300 kg nosivosti “za svaki slučaj”, jer kada kažemo da je nosivost 200 kilograma mi mislimo baš tako – 200 kg.
  2. Na koju visinu podižete teret? Dužinu sajle na vrabac dizalici nije moguće produžiti i zbog toga dobro obratite pažnju na ovaj parametar. Od viška ne boli glava.
  3. Mislite korak unapred: ako je trenutni zahtev na gradilištu da se podiže 250 kg, nemojte zaboraviti da modelom od 300 kg već na sledećem poslu ne možete podići japaner (na primer). Zbog toga pokušajte jednim modelom vrabac dizalice rešiti sve izazove koji se mogu postaviti pred Vaše preduzeće.